View Full Version: phần mềm đọc file đuôi djvu

K51A1T > Phần Mềm--Phần Cứng > phần mềm đọc file đuôi djvu


Title: phần mềm đọc file đuôi djvu
Description: hỗ chợ cho đại số tuyến tính!


ducgiang_8888 - October 30, 2007 07:31 PM (GMT)
Gần đây mọi người đang phải làm bài tiểu luận của môn đại số tuyến tính!
Trong tài liệu của thầy có một số file có đuôi là "DjVU". Để giúp những ai chưa đọc được định dạng này tớ xin giói thiệu phần mềm "DjVu Browser Plug-in for Windows ".
Link download trực tiếp:
http://downloads.lizardtech.com/files/win/DJVUCNTL_61_EN.EXE
hoặc mọi người có thể vào trang chủ của nó để t́m hiểu thêm
http://www.lizardtech.com/

và để phục vụ cho việc dịch tài liệu,Giang xin giới thiệu trang web có thể dịch được từng đoạn văn dưới 1200 ḱ tự ( nó dịch có vẻ gần chính xác trong lĩnh vực khoa học c̣n về cuộc sống th́ hơi buồn cười một chút!)
http://vdict.com/?autotranslation

C̣n ai vần chưa có phần mềm đọc file định dạng "pdf" th́ tải phần mềm Adobe Reader 8.0 để mở nhé!
link download tực tiếp
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/read...dr811_en_US.exe
Hosted for free by zIFBoards