View Full Version: Create your character

Way Of the Shinobi > Create your character

Pages: [1] 2 3 4 5

 1. Pinned: Character Creation Template
 2. Pinned: Good/crappy Rp Examples
 3. Aisu, Tenshi
 4. Choubatsu Ryoku
 5. Senji Ayatsuri
 6. Nara, Tutator
 7. Katrina Hinote
 8. Kaisen Azumi
 9. Seiyaku Ikoneko
 10. Shukuro
 11. Hatake, Layla^^
 12. Hyuuga, Isamu
 13. Sora, Kuroi
 14. Daichi (not Finished)
 15. Cleo
 16. Akali
 17. Araiguma Rei
 18. Hatake Yuki
 19. Azura
 20. Wheatley
 21. Namikaze, Tobimaru
 22. Shigure, Zeke
 23. Mysui, Kenji
 24. Iruni
 25. Hyuuga, Hiroshi
 26. Souji Minato
 27. Kihogosha, Yukirou
 28. Yuzakima, Jetoru
 29. Tentou, Hiroto
 30. Genru Yamamoto
 31. Kisuke Uchiha
 32. Crimson Leo
 33. Suateyo, Reijin (my Second Character)
 34. Suateyo, Oiden
 35. Touketsu
 36. Hyuga Reji
 37. Uchiha Ahmed
 38. Itsuki Kakura
 39. Kusanagi Lucy
 40. Uchiha Susta
 41. Inuzuka, Hais
 42. Uchiha, Alma
 43. Uchiha, Sasamu
 44. Pezaru, Luwaru
 45. Nobu Ryonobu Hyuuga
 46. Natalie Setsuta
 47. Kaoru
 48. Misa Yugihto
 49. Lr (laurence Reigo)
 50. Kohu Akimichi


Hosted for free by zIFBoards