View Full Version: IC 555 và mạch số.

Trung tâm nghiên cứu khoa học của Nguyễn Phước Thiện > Điện tử cơ bản > IC 555 và mạch số.


Title: IC 555 và mạch số.
Description: Mạch cơ bản về tạo xung.


admin - October 22, 2007 03:07 AM (GMT)
Vài nét cơ bản về IC 555

Chào mọi người, hum nay ta nói về IC 555 timer.

Trước hết phải nói IC 555 này thông dụng đến mức ta kô cần hỉu bên trong hay nó hoạt động như thế nào vẫn có thể sử dụng một cách hiệu wả. Nó cũng được sử dụng trong rất nhiều mạch điện ứng dụng khác nhau. Chúng ta sẽ nghiên cứu dần sau nhé.

Sau đây là h́nh ảnh sơ bộ vê con IC 555.

user posted image

IC 555 gồm 8 chân là:

1. OV: không phải là OV đâu nha, mà là không Volt đó. Chân này chúng ta nối mass.

2. Trigger: Chân kích
3. Output: Ngơ ra.
4. Reset: Trở về trạng thái ban đầu
5. Thresthold: Chân này học lâu wá nên wên ̣i, ai bít nhắc lại dùm nha.
6. Discharge: Wên lun ̣i h́h́h́.
7. 3V - 15V: chân nguồn

admin - October 22, 2007 04:58 AM (GMT)
Mạch không ổn định

Sau đây là ví dụ về loại mạch này.

user posted image

Như đă thấy trng mạch, tần số cũng như chu kỳ của ngơ ra tuỳ thuộc vào 2 điện trở R1, R2 và tụ thời gian C.
Và cong thức thiết kế cho tân số xung là:

f = 1,44: [(R1 + 2R2)xC]

Và chi tiết từng xung như sau:

Thời gian xung ở mức cao = 0,69 x (R1 + R2) x C

Thời gian xung ở mức thấp = 0,69 x R2 x C

Chu tŕnh hoạt động = thời gian xung cao / thời gian lặp lại xung


admin - October 22, 2007 05:42 AM (GMT)
Trước khi bắt đầu tính toán phần tần số, bạn nên biết rằng người ta thường đặt R1=1kOhm bởi v́ việc này sẽ giúp chúng ta lấy xung ngơ ra gần như là 50%, đó là Xung cao và xung thấp hoàn toàn bằng nhau.

Được ̣i, bi jờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thiết kế 1 mạch nghen. Mạch ta thiết kế yêu cầu có tần số f=1kHz=1000Hz
R1=1kOhm=1 000Ohm lư do th́ mọi người đă bít ̣i đóa. Vấn đề bi jờ là t́m R2 và C, phải hem nà.

Ta có công thức t́m tần số là:

user posted image

từ đó ta suy ra:

user posted image

Thay R1 = 1000 Ohm và f=1000Hz vào công thức:

user posted image

Từ đây ta có 2 giá trị cần t́m phục thuộc vào một phương tŕnh. Ta chọn một giá trị cho tụ C. Và cũng cần nhớ kỹ là giá trị của R2 phải nằm giữa 1Kohm và 1Mohm. Ta chọn tụ C=10nF=0,01uF
Ta sẽ dzễ dàng t́m được R2=71,5Kohm
Giá trị này nằm trong khoảng cho phép, tuy nhiên trên thị trường linh kiện không phải lúc nào cũng có linh kiện mà có giá trị như ta tính toán, v́ thế ta chọn trị số gần nhất. Trường hợp này tôi chọn R2=68Kohm.
Xong, bây jờ ta kiểm tra lại băng thực tế. Hăy mắc mạch điện như hinh vẽ sau;

user posted image

Chúc mọi người thành công.

Nè, nếu ta thay R2 bằng một loại linh kiện khác như là LDR hay một thermistor th́ sẽ thế nào, Mọi người hăy thay thử và tự nghiện cứu nha.

admin - October 22, 2007 06:12 AM (GMT)
Click vào đây để lấy chương tŕnh nhỏ gọn tính toán tần số xung để kiểm tra. Chương tŕnh chạy trực tiếp kô cần cài đặt với giao diện như sau:

user posted image

admin - October 22, 2007 07:10 AM (GMT)
Mọi người đă hỉu bài chưa dzạ???
Ai biết được nà. h́h́h́.
Bi jờ tui nói típ nghen.

Chúng ta thử gắn thêm một diode song song với R2 nghen.

user posted image

Chuyện j́ sẽ xảy ra??? Bùm!!! (đùa thui, kô sao đâu)

Sự kết hợp đơn giản này sẽ tạo nên một hiệu wả riêng trong mạch. Đó là thời gian nạp đầy của tụ sẽ chỉ đi wa R1 cũng như thời gian xả chỉ đi wa R2. Hay kô???
V́ vậy tần số thiết kê tại ngơ ra bây jờ chỉ là:

user posted image

Thời gian xung cao = 0,69x(R1xC)

Thời gian xung thấp = 0,69x(R2xC)

Với kỉu mạch này, bạn có thể đặt cho ḿnh bất cứ chu kỳ làm việc nao. Nếu R1 > R2 th́ chu tŕnh làm việc sẽ lớn hơn 50%

Mọi người thử thiết kế đi nha. ^^!

admin - October 22, 2007 07:18 AM (GMT)
Đến đây có lẽ mọi người đă khá chuyên nghiệp với IC 555. Mọi người tham khảo mạch này nha.

user posted image

Công thứ kèm theo: Mọi người tự xem và nghiên cứu nha. Làm biếng giải thích wá.

user posted image

t (xung cao) = t (xung thấp) = 0,69x(R1xC)

admin - October 22, 2007 07:58 AM (GMT)
Có lẽ bấy nhiu chưa đủ để bạn nghiên cứu th́ mời tham khảo thêm tại địa chỉ:

T́m hiểu chi tiết về IC 555

Hosted for free by zIFBoards